Home

Welkom op de website van de huisartsenpraktijk Medico, dr. Chris Van Landeghem – dr. Veerle Van den Bril. Hier vind je allerhande informatie over onze praktijk en kunt u bovendien online een afspraak maken.


Wij zijn er van overtuigd dat samenwerking nuttig is, hierdoor verhogen we onze beschikbaarheid en delen we onze ervaring. Wij werken nauw samen en beschikken over hetzelfde medische dossier, om zo te zorgen voor een optimale en continue zorgverlening.

Uiteraard behoudt elke patiënt het recht van ‘vrije keuze van arts’. Het kan echter zijn dat u geholpen wordt door een andere arts in één van de volgende omstandigheden:

  • Spoedgevallen: deze worden door de snelst beschikbare arts gedaan
  • Bij afwezigheid van een arts: door vakantie, bijscholing, ziekte, …
  • De agenda van de arts is volzet